Příbuzné weby: www.draco-servis.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draco servis s.r.o.
 

Hlavní stránka:

 

Sekce marketingu firmy DRACO servis s.r.o. poskytuje svým partnerům obchodní servis směřující ke zvýšení zájmu o jeho služby, aplikovaný formou cílených slev. Obchodním servisem se v našem pojetí rozumí, že pro svého partnera dosahujeme maximálních obchodních přidaných hodnot s vynaložením minimálních nákladů. A tento efekt je prospěšný nejen našim partnerům, ale také zákazníkům, tedy všem Vám, kteří služby našich partnerů využívají. Více v odkazu " O nás ".

 

Hlavní okruhy našich služeb:

- Poskytování výhodných a daňově odpočitatelných benefitů a dárků pro zaměstnance či ve spojení s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

- Přímý prodej produktů s vysokou přidanou hodnotou prostřednictvím naší sítě obchodních zástupců

- Využití nákladů formou náhradního plnění za nezaměstnávání lidí se změnou pracovní schopnosti (ZPS) dle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti

   

 

 

 

 

 

Copyright © draco-servis 2012